Bestämningsnyckel

Tilia L. - Lindar

1. Bladskaft kala. Blad kala, förutom rostfärgade hårtofsar i nervvinklarna på undersidan. Nöt skör, tunnskalig, nästan slät.
---lind (T. cordata)
1. Bladskaft håriga. Blad håriga. Nöt hård, tjockskalig, med fem tydliga åsar.
---bohuslind (T. platyphyllos)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/tilia/tilia/nyckel.html
Senaste uppdatering: 8 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg