Daphne L.

Tibastar

Beskrivning. Liten, lövfällande buske. Bark slät, seg. Blad strödda, kortskaftade, långsmala, helbräddade; stipler saknas. Blomning på bar kvist. Blommor oskaftade, tvåkönade, insektspollinerade, väldoftande. Foder kronlikt, fyrflikigt, rosenrött eller sällan vitt. Ståndare åtta. Krona saknas. Stift ett, kort. Fruktämne översittande. Frukt en röd eller sällan gul stenfrukt, som omogen grön. Hela växten är giftig.
Kromosomtal: 2n=18.

Etymologi. Släktnamnet Daphne användes om en växt redan av Homeros, 800 f. Kr. Flera arter i släktet har lagerliknande blad och man anser att det har uppkallats efter kungadottern Daphne som blev förvandlad till ett lagerträd.

Släktet har omkring 50 arter. Endast en art, tibast (Daphne mezereum), förekommer vildväxande i Sverige. Ett par arter och hybrider odlas som trädgårdsväxter, till exempel rosentibast (D. cneorum), som är vintergrön och oftast bara ett par decimeter hög, och dofttibast (D. x burkwoodi). I gynnsamma lägen kan också vintertibast (D. tangutica), lagertibast (D. laureola) och balkantibast (D. blagayana) odlas.

Familj: Thymelaeaceae

Art:
tibast (D. mezereum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"Slägt-Namnet är valdt ifrån Mythologien, enligt hvilken Daphne, den Thessaliska Konungen Penei Dotter, då Hon sökte undfly Apollo, men ej kunde undvika honom, blef genom Guda-skarans deltagande förvandlad till en Laurus eller till ett Lager-Träd. Flera arter af Daphne ega till sitt yttre utseende någon likhet med arter af Laurus, hvarföre man valt slägt-namnet Daphne, hvilken varit antaget att på grekiska språket betyda Laurus."

Ur Stockholms flora av J. E. Wikström (1840)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/thymelaea/daphn/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 juni 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg