Klådris

Myricaria germanica (L.) Desv.

Vetenskapliga synonym: Tamarix germanica L.
Svenska synonym: tamarisk

Klåved Tysk Tamarisk Pensaskanerva Deutsche Tamariske

Klådris

Beskrivning. Klådris är en lövfällande, risig buske med strödda, barrlika blad och rosa blommor i axlika klasar. Buskarna blir vanligen bara en meter höga, men kan bli ända upp till två meter. Grenarna är upprätta, unga skott är gröna men blir med tiden brunaktiga. Bladen är små, oskaftade och grågröna. Klådris blommar vanligen under juli-augusti, blommorna är ungefär en centimeter breda, de har fem rosa kronblad och tio ståndare som är sammanväxta ända till mitten. Frukten är en spetsig kapsel och fröna har en skaftad hårpensel.
Klådrisets speciella utseende med de nästan barrlika bladen och de små vitrosa blommorna i axlika klasar gör att den knappast kan förväxlas med andra buskar.

Klådris

Utbredning. Klådris förekommer sparsamt i Medelpad, Ångermanland och Jämtland, men finns också sällsynt i några få andra landskap, till exempel Öland. Den växer oftast på grusiga stränder vid sjöar och älvar, men kan ibland också förekomma förvildad på andra ställen. Första fynduppgift är från Ångermanland 1798, men arten finns omnämnd redan under 1600-talet (Nordstedt 1920).

Användning. Klådris odlas ibland som prydnadsbuske.

Etymologi. Artnamnet germanica betyder tysk. Det äldre svenska namnet tamarisk av att den i äldre tid fördes till släktet Tamarix. Engelskans Tamarisk är det engelska namnet på arten fransk tamarisk (Tamarix gallica).

Familj: Tamaricaceae
Släkte: Myricaria

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Tamarisk. Wäxer på holmar uti Indalsälfwen. Dess rätta ställe är i sand och grus wid åar och strömmar, hälst där wattnet på sådane ställen dragit sig tilbakars."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/tamarica/myric/myriger.html
Senaste uppdatering: 28 augusti 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg