Solanum L.

Nattskattor

Beskrivning. Örter eller halvbuskar, kala eller håriga. Stam ört- eller vedartad nertill. Blad hela eller parbladigt delade. Foder femflikigt. Krona sambladig, fatlik, femflikig, vit eller violett. Ståndare fem, med korta strängar och tätt hopstående knappar som bildar en kon runt stiftet. Ståndarknapparna öppnas med en por i toppen. Stift ett. Frukt ett svart, rött, gulrött eller grönt bär. Giftiga.
Kromosomtal: 2n=24 (besksöta, bägarnattskatta), 2n=48 (gul och röd nattskatta, potatis), 2n=78 (nattskatta).

Övrigt. Arten tomat (Lycopersicon esculentum), som tidigare ingick i släktet Solanum, förs numera till släktet tomater (Lycopersicon).

Etymologi. Släktnamnet Solanum användes redan av Celsus.

Släktet har omkring 1400 arter, varav bara några få förekommer i Sverige, däribland besksöta (S. dulcamara), nattskatta (S. nigrum) och den odlade arten potatis (S. tuberosum). Några arter kan påträffas som tillfälliga ogräs, till exempel , fliknattskatta (S. triflorum), bägarnattskatta (S. physalifolium) och klibbnattskatta (S. sarrachoides), liksom de två torniga arterna rött sodomsäpple (S. sisymbrifolium) och sylpotatis (S. rostratum).
Aubergine eller äggplanta (S. melongena) är, förutom potatis (S. tuberosum), den kanske mest kända arten i släktet. Korallbär (S. pseudocapsicum) odlas ofta som krukväxt, den har runda röda bär som är giftiga.

Familj: Solanaceae

Arter:
besksöta (S. dulcamara)
bägarnattskatta (S. physalifolium)
gul nattskatta (S. villosum)
klibbnattskatta (S. sarrachoides)
nattskatta (S. nigrum)
potatis (S. tuberosum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/solan/welcome.html
Senaste uppdatering: 11 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg