Gul nattskatta

Solanum villosum Mill.

Vetenskapliga synonym: S. luteum Mill.; S. alatum Moench, S. luteum Mill. ssp. alatum (Moench) Dostál, S. miniatum Bernh. ex Willd., S. rubrum Mill., S. villosum Mill. ssp. alatum (Moench) Edmonds, S. villosum Mill. ssp. puniceum (Kirschl.) Edmonds (ssp. miniatum)
Svenska synonym: gulfruktig nattskatta (ssp. villosum), röd nattskatta, rödfruktig nattskatta (ssp. miniatum)

Vengsøtvier (ssp. miniatum) Håret Natskygge (ssp. villosum), Højrød Natskygge (ssp. miniatum) Keltakoiso Red Nightshade Gelbfrüchtiger Nachtschatten

Beskrivning. Gul nattskatta är en vanligen lågväxt, ettårig ört som kan bli upp till en halv meter hög men som ofta är lägre. Stjälken är grenig, trubbkantig, eller skarpt och nästan vingkantad, och har både utspärrad behåring och körtelhår. Bladen är spetsigt äggrunda med hel eller bukttandad kant. Arten blommar från juli till september med vita blommor som sitter få tillsammans i glesa samlingar. Fodret är kort och växer inte till efter blomningen. Kronan är centimeterbred, vit med gul ståndarkägla. Frukten är ett något avlångt bär som vid mognaden blir gult eller rött. Arten har två underarter i Sverige, huvudunderarten gul nattskatta (ssp. villosum) har trubbkantig stjälk och gula bär medan underarten röd nattskatta (ssp. miniatum (Bernh. ex Willd.) Edmonds) har skarpkantig stjälk med tandade åsar, samt röda bär.
Gul nattskatta liknar nattskatta (S. nigrum), men den senare skiljs genom klotrunda kolsvarta bär, samt vanligen kala eller tilltryckt håriga stjälkar utan körtelhår.

Utbredning. Gul nattskatta är mycket mycket sällsynt och förekommer numera endast tillfälligt på skräpmark i Sydsverige. Förr var dock båda underarterna bofasta i Skåne. Röd nattskatta (ssp. miniatum) växte på kulturmark och på tångvallar vid havet i sydvästra Skåne. Huvudunderarten gul nattskatta (ssp. villosum), som härstammar från Medelhavsområdet och Främre Asien, växte på kulturmark. Första fynduppgift är från Lund, Skåne och publicerades av Retzius år 1806 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet villosum kommer av latinets villus (ludd, ull) och betyder luden, vilket syftar på den utspärrade behåringen.

Familj: Solanaceae
Släkte: Solanum

Norden (ssp. miniatum)
Norra halvklotet (ssp. miniatum)
Giftig

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/solan/solavil.html
Senaste uppdatering: 4 juni 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg