Bildgalleri

Klibbnattskatta - Solanum sarrachoides Sendtn.


Ur Riksmuseets samlingar:
Första svenska fyndet
av klibbnattskatta

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/solan/solasar2.html
Senaste uppdatering: 26 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg