Klibbnattskatta

Solanum sarrachoides Sendtn.

Vetenskapliga synonym: S. justi-schmidtii E. H. L. Krause

Sarrachasøtvier Leafy-fruited Nightshade Saracho-Nachtschatten

Klibbnattskatta Beskrivning. Klibbnattskatta är en lågväxt, ettårig ört som kan bli ett par decimeter hög. Stjälken är sparsamt grenig och tätt körtelhårig. Bladen sitter strödda och är elliptiska med glest bukttandad kant. Klibbnattskatta blommar under sommaren och hösten med vita blommor som har ganska breda kronblad och gula ståndare. Foderflikarna är trekantiga, under fruktmognaden tillväxer fodret och omsluter vanligen hela bäret, flikarna blir mer än fem millimeter långa i frukt. Bäret är grönt, med stenceller, och innehåller vanligen mer än 50 frön.
Klibbnattskatta kännetecknas av sin körtelhåriga stjälk, de gröna bären och det i frukt förstorade fodret. Den liknar mest bägarnattskatta (S. physalifolium), men denna har smalare kronblad, kortare foderflikar som vanligen är något kortare än bäret, samt gröna bär som innehåller färre än 30 frön. Arterna Klibbnattskatta nattskatta (S. nigrum) och gul nattskatta (S. luteum) liknar också klibbnattskatta men har har inte tillväxande foder, dessutom saknar den förra oftast körtelhår, och den senare har gula eller röda bär.

Utbredning. Klibbnattskatta förekommer tillfälligt i södra Sverige. Den växer på starkt kulturpåverkad mark, som tomter och ruderatmark. Första fynduppgift är från Bohus station i Nödinge socken i Västergötland och publicerades av Harald Fries 1935 som hittade den samma år. Enligt Hylander (1971) finns exemplar insamlade i Skåne redan 1921. Harald Fries insamling från Bohus station finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet sarrachoides kommer av latinets -oides (liknande) och det vetenskapliga namnet på potatisväxtsläktet Saracha. Namnet betyder 'lik Saracha'. Namnet Solanum sarrachoides har också felaktigt använts på arten bägarnattskatta (S. physalifolium).

Familj: Solanaceae
Släkte: Solanum

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/solan/solasar.html
Senaste uppdatering: 10 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg