Bägarnattskatta

Solanum physalifolium Rusby

Vetenskapliga synonym: S. nitidibaccatum Bitter, S. sarrachoides auct. (var. nitidibaccatum)

Storbægret Natskygge Green Nightshade Glanzfrüchtiger Nachtschatten

Bägarnattskatta Beskrivning. Bägarnattskatta är en vanligen lågväxt, ettårig ört som kan bli ett par decimeter hög. Stjälken är tätt körtelhårig och sparsamt grenig. Bladen sitter strödda och är elliptiska till rombiska med glest bukttandad kant. Bägarnattskatta blommar från juli till september, blommorna är vita med smala kronblad och gula ståndare. Foderflikarna är trekantiga, de tillväxer under fruktmognaden och blir upp till fyra millimeter långa, men är vanligen kortare än bäret. Bäret är grönt eller brunaktigt, har stenceller och innehåller färre än 30 frön. I Sverige är arten företrädd av varieteten nitidibaccatum (Bitter) Edmonds.
Bägarnattskatta Bägarnattskatta kännetecknas av sin körtelhåriga stjälk, det i frukt tillväxande fodret och det gröna eller brunaktiga bäret. Den liknar mest klibbnattskatta (S. sarrachoides) som skiljs genom bredare kronblad, större foderflikar som i frukt vanligen täcker hela bäret, samt bär som innehåller mer än 50 frön. Bägarnattskatta kan också förväxlas med nattskatta (S. nigrum) och gul nattskatta (S. luteum), men dessa har inte har inte tillväxande foder, och den förra saknar oftast körtelhår, och den senare har gula eller röda bär.

Bägarnattskatta, bär Utbredning. Bägarnattskatta är sällsynt och är bofast endast i Skåne, där den växer på kulturmark. Arten kan dock påträffas tillfälligt även i andra delar av landet. Första fynduppgift är från Halland och publicerades 1910 av F. E. Ahlfvengren (Hylander 1971). Ahlfvengren skriver att han hittade den i "Halmstad i potatisåkrar nära Nya läroverkshuset, iakttagen 1906 och bibehåller sig utmärkt" och exemplar insamlade där år 1907 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet physalifolium kommer av det vetenskapliga namnet på släktet lyktörter, Physalis, och latinets folium (blad) och betyder 'med blad som hos Physalis'. Arten har ibland sammanblandats med klibbnattskatta (S. sarrachoides), och det vetenskapliga namnet Solanum sarrachoides har tidigare använts på båda arterna.

Familj: Solanaceae
Släkte: Solanum

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/solan/solaphy.html
Senaste uppdatering: 10 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg