Bestämningsnyckel

Solanum L. - Nattskattor

1. Flerårig slingrande halvbuske med nedtill vedartad stam. Krona violett.
---besksöta (S. dulcamara)
1. Ett- till fleråriga örter med örtartad stam. Krona vit, rosa eller violett.
---2

2. Flerårig ört, med underjordiska stamknölar. Stjälk upp till en meter hög. Blad parbladiga.
---potatis (S. tuberosum)
2. Ettåriga örter. Stjälk upp till en halv meter hög. Blad enkla.
---3

3. Mogna bär gula eller röda.
---gul nattskatta (S. villosum)
3. Mogna bär gröna, brunaktiga eller eller svarta.
---4

4. Kal eller tilltryckt hårig ört, sällan med körtelhår. Foder ej tillväxande i frukt. Bär svarta, eller sällan gröna.
---nattskatta (S. nigrum)
4. Körtelhåriga örter. Foder tillväxande i frukt. Bär gröna eller brunaktiga.
---5

5. Foder i frukt vanligen omslutande hela bäret, foderflikar mer än fem millimeter långa. Bär grönt, vanligen med mer än 50 frön.
---klibbnattskatta (S. sarrachoides)
5. Foder i frukt vanligen kortare än bäret, foderflikar upp till fyra millimeter långa. Bär grönt eller brunaktigt, vanligen med färre än 30 frön.
---bägarnattskatta (S. physalifolium)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/solan/nyckel.html
Senaste uppdatering: 10 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg