Scopolia Jacq.

Dårörter

Beskrivning. Fleråriga, kala örter. Stjälk trind, upptill grenad. Blad strödda, övre blad brett lansettlika, helbräddade, med grov nervatur, nedre blad reducerade, fjällika. Blommor ensamma i bladvecken, skaftade, hängande. Foder klocklikt, foderflikar korta. Krona sambladig med mycket korta, trubbiga flikar, purpurbrun eller rödaktig, insida gulaktig. Ståndare fem, ej hopstående. Stift ett. Frukt en klotrund kapsel. Giftiga.
Kromosomtal: 2n=48.

Etymologi. Släktnamnet Scopolia hedrar den italienske naturforskaren Johann Scopoli (1723-1788).

Släktet har fem arter. Bara arten dårört (S. carniolica) förekommer förvildad och naturaliserad i Sverige.

Familj: Solanaceae

Art:
dårört (S. carniolica)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/scopo/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg