Dårört

Scopolia carniolica Jacq.

Galnebær Skopolaminurt Skopolia

Dårört Beskrivning. Dårört är en medelstor flerårig ört som ofta växer i små bestånd. Stjälken är trind, något grenig i övre delen och kan bli upp till sex decimeter hög. Bladen sitter huvudsakligen upptill och är brett lansettlika, helbräddade med grov upphöjd nervatur på undersidan. Nedtill på stjälken är bladen reducerade. Dårört blommar från april till juni med brunaktiga blommor som hänger på tunna skaft från bladvecken. Kronan är klocklik med mycket korta kronflikar, den är purpurbrun eller något Dårört rödaktig på utsidan och gulaktig på insidan. Frukten är en klotrund kapsel. Arten är giftig.
Dårört ser mycket säregen ut och kan knappast förväxlas med andra arter.

Utbredning. Dårört hör ursprungligen hemma i Centraleuropa. I Sverige är den sällsynt och förekommer förvildad och naturaliserad på kulturmark i några få landskap, till exempel i Uppland och på Gotland. Dårört Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och publicerades av Lilja i Skånes flora år 1870 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet carniolica betyder 'från Carniola', vilket syftar på ett område i Slovenien.

Familj: Solanaceae
Släkte: Scopolia

Giftig
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/scopo/scopcar.html
Senaste uppdatering: 10 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg