Physalis L.

Lyktörter

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter. Stjälkar upprätta, ludna eller gleshåriga. Blad strödda, skaftade, hjärtlika till spetsigt äggrunda, bladbas urnupen eller killik. Blommor ensamma i bladvecken, hängande. Foder sambladigt, i frukt papperslikt, uppblåst och omslutande frukten. Krona fatlik, vit eller gul med violetta teckningar. Ståndare fem, ej hopstående. Stift ett. Fruktämne översittande. Frukt ett runt, rött eller orange bär.
Kromosomtal: 2n=24 (judekörs).

Övrigt. Arten judekörs (P. alkekengi) avviker från de övriga genom att vara flerårig och ha röda uppblåsta foder och bär med skarp, bitter smak.

Etymologi. Släktnamnet Physalis kommer av grekiskans fysalis (blåsa) och syftar på det uppblåsta fodret. Namnet användes som ett växtnamn redan av Dioskorides.

Släktet har 80 arter, i Sverige förekommer bara den fleråriga arten judekörs (P. alkekengi) som bofast. Tillfälligt har ytterligare åtta arter påträffats, av vilka de ettåriga arterna kapkrusbär (P. peruviana) och tomatillo (P. philadelphica), med gröna foder och ätliga frukter, är vanligast. Frön av de ettåriga arterna hamnar i rötslam från reningsverken och påträffas där sådant lagts ut, till exempel i vägkanter, rabatter och på avfallsplatser. På samma ställen kan man också ofta hitta tomat (Lycopersicon esculentum).

Familj: Solanaceae

Art:
judekörs (P. alkekengi)
kapkrusbär (P. peruviana)
tomatillo (P. philadelphica)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/physa/welcome.html
Senaste uppdatering: 11 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg