Tomatillo

Physalis philadelphica Lam.

Vetenskapliga synonym: P. ixocarpa Brot. ex Hornem.

Tomatillo

Tomatillo Beskrivning. Tomatillo är en hos oss ettårig, medelstor ört med rankig, delvis nedliggande stjälk som kan rota sig. Stjälken och bladen är kala, men bladen kan ibland ha gles behåring på undersidan. Bladen är ovala, vanligen tydligt längre än breda, med sågad kant och killik till tvär bladbas. Tomatillo blommar i augusti-september, blommorna är fatlika och sitter enstaka i bladvecken. Kronan är gul med brun- eller blåaktiga fläckar på insidan. Ståndarna och pistillen är blåaktiga. Frukten är ett omkring tre till fyra centimeter brett, runt, slutligen mörkt violett bär som spräcker sönder fodret vid mognaden.
Tomatillo Tomatillo känns igen på nedliggande rankiga stjälkar och nästan helt kala blad. Arten kapkrusbär (P. peruviana) är tydligt filtluden, har blad med hjärtlik bas, samt ett mindre, orangegult bär.

Tomatillo Utbredning. Tomatillo är ganska sällsynt och förekommer tillfällig i hamnar och nyanlagda rabatter och slänter där matjord med rötslam lagts ut. Första fynduppgift är från Mölndal, Göteborg och publicerades 1940 av Carl Blom i Acta Horti Gotoburgensis 13 (Hylander 1971). Blom hittade arten som ogräs i en trädgård redan år 1937 och ett exemplar insamlat av honom den 9 september 1937 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar.

Användning. Tomatillo är en mycket gammal centralamerikansk kulturväxt som odlas för sina ätliga frukter skull. Frukterna används bland annat till salsa i mexikanska rätter.

Etymologi. Artnamnet philadelphica betyder 'från Philadelphia'. Namnet tomatillo är en spansk diminutivform av aztekordet 'tomatl', samma ord som vårt tomat.

Familj: Solanaceae
Släkte: Physalis

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Physalis philadelphica LAM. Mölndal: ogräs i trädgård 1937. Inkommen med bomullsavfall, som använts som gödselmedel."

Ur Bidrag till kännedomen om Sveriges adventivflora IV av Carl Blom (Acta Horti Gotoburgensis 13, 1940)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/physa/physphi.html
Senaste uppdatering: 8 augusti 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg