Kapkrusbär

Physalis peruviana L.

Svenska synonym: physalis

Ananaskirsebær Cape-Gooseberry

Kapkrusbär Beskrivning. Kapkrusbär är en hos oss ettårig, medelstor ört som kan bli nästan en meter hög. Stjälken och bladen är tydligt filtludna, bladen är brett äggrunda med hjärtlik bas och kan bli ett par decimeter breda. Kapkrusbär blommar i augusti-september, blommorna är fatlika och sitter enstaka i bladvecken. Kronan är gul med brunvioletta fläckar på insidan. Ståndarna och pistillen är blåaktiga. Frukten är ett omkring två centimeter brett, runt, slutligen orangegult bär som sitter inneslutet i det brunaktiga fodret.
Kapkrusbär, foder Kapkrusbär känns igen på de brett äggrunda filthåriga bladen med hjärtlik bas. Den kan förväxlas med andra tillfälligt förekommande arter, till exempel tomatillo (P. philadelphica) som dock skiljs genom att den är nästan helt kal, har blad med killik till tvär bladbas, samt har ett större, violett bär.

Kapkrusbär Utbredning. Kapkrusbär är ganska vanlig som tillfällig i nyanlagda rabatter och slänter där matjord med rötslam lagts ut. Den påträffades tidigare i hamnar och liknande men har blivit allt vanligare genom att den allt oftare säljs fruktdiskarna. Fröerna följer, liksom frön av tomat (Lycopersicon esculentum), med genom reningsverken och hamnar på så sätt i rötslammet. Första fynduppgift är från Stockholm och publicerades år 1927 (Hylander 1971).

Kapkrusbär, frukter Användning. Kapkrusbär odlas för sina ätliga frukter skull.

Etymologi. Artnamnet peruviana betyder 'från Peru'. Anledningen att den kallas kapkrusbär är att den först odlades som kulturväxt i Sydafrika.

Familj: Solanaceae
Släkte: Physalis

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/physa/physper.html
Senaste uppdatering: 8 augusti 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg