Bestämningsnyckel

Solanaceae - Potatisväxter

1. Blommor med hopstående ståndare som bildar en kon runt stiftet.
---2
1. Blommor med fria ståndare.
---3

2. Blad parbladiga, med parflikiga småblad. Krona gul. Frukt ett rött bär. Ståndarknapparna öppnas med en längsgående springa.
---tomater (Lycopersicon) - 1 art: tomat (L. esculentum)
2. Blad enkla eller parbladiga. Krona vit, rosa eller violett. Frukt ett gult, rött, grönt eller svart bär. Ståndarknapparna öppnas med en por i toppen.
---nattskattor (Solanum) - 6 arter: bestämningsnyckel

3. Buskar.
---bocktörnen (Lycium) - 2 arter: bestämningsnyckel
3. Örter.
---4

4. Krona fatlik. Frukt ett bär som är mer eller mindre omslutet av fodret.
---lyktörter (Physalis) - 2 arter: bestämningsnyckel
4. Krona klock- eller trattlik. Frukt ett bär eller en kapsel som vanligen ej omsluts av fodret.
---5

5. Blommor i rikblommiga ställningar i stjälkens topp. Frukt en kapsel.
---6
5. Blommor ensamma. Frukt en kapsel eller ett bär.
---7

6. Krona klocklik, blekt gul med violetta ådringar. Frukt en lockkapsel.
---bolmörter (Hyoscyamus) - 1 art: bolmört (H. niger)
6. Krona med lång pip och utbrett bräm, röd eller gul. Frukt en kapsel som spricker upp med två flikar.
---tobak (Nicotiana) - 2 arter: bestämningsnyckel

7. Frukt en stor taggig kapsel.
---spikklubbor (Datura) - 1 art: spikklubba (D. stramonium)
7. Frukt en slät kapsel eller ett bär.
---8

8. Krona stor, ljusblå till violett. Frukt innesluten i det uppblåsta kantiga fodret. Blad bukttandade.
---ballongblommor (Nicandra) - 1 art: ballongblomma (N. physalodes)
8. Krona brunaktig med gul insida. Frukt ett svart bär eller en kapsel, ej innesluten i fodret. Blad helbräddade.
---9

9. Stjälk upp till sex decimeter hög. Frukt en kapsel.
---dårörter (Scopolia) - 1 art: dårört (S. carniolica)
9. Stjälk upp till en meter hög. Frukt ett svart bär.
---belladonnor (Atropa) - 1 art: belladonna (A. belladonna)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/nyckel.html
Senaste uppdatering: 10 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg