Nicotiana L.

Tobak

Beskrivning. Vanligen ettåriga, körtelhåriga örter. Stjälk ogrenad eller sparsamt grenig. Blad långa, brett lansettlika, med helbräddad kant. Blommor i klaselika knippen i stjälkens topp. Foder klocklikt med smala foderflikar. Krona röd eller gul, smalt trattlik, med lång pip, kronflikar fem, utbredda. Ståndare fem. Frukt en slät, mångfröig kapsel som spricker upp med två flikar.
Kromosomtal: 2n=48 (virginiatobak).

Etymologi. Släktet Nicotiana är uppkallat efter fransmannen Jean Nicot (1530-1600) som anses ha introducerat tobaksrökningen i Europa.

Släktet har 67 arter. Sju arter har påträffats tillfälligt i Sverige. Flera av arterna odlas som prydnadsväxter och förr odlades bondtobak (N. rustica) och virginiatobak (N. tabacum) i vårt land för framställning av tobaksprodukter.

Familj: Solanaceae

Arter:
bondtobak (N. rustica)
virginiatobak (N. tabacum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"Tobaksrökning kom först från Florida i bruk uti Europa genom J. Nicot. 1560."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/nicot/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg