Bestämningsnyckel

Nicotiana L. - Tobak

1. Blommor gula med trubbiga kronflikar.
---bondtobak (N. rustica)
1. Blommor rosa eller rödaktiga med spetsiga kronflikar.
---virginiatobak (N. tabacum)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/nicot/nyckel.html
Senaste uppdatering: 11 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg