Virginiatobak

Nicotiana tabacum L.

Svenska synonym: tobak, virginsk tobak, äkta tobak

Virginiatobakk Virginsk Tobak Virginiantupakka Tobacco Virginischer Tabak

Virginiatobak Beskrivning. Virginiatobak är en vanligen ettårig och körtelhårig ört som kan bli upp till två meter hög. Stjälken är enkel eller sparsamt grenig. Bladen är vanligen långa och lansettlika, bladkanten är helbräddad. Bladskaften är vingkantade och vingkanterna är stjälkomfattande. Virginiatobak blommar i augusti-september. Blommorna är smutsigt röda och sitter i klaselika knippen i stjälkens topp. Fodret är klocklikt med smala foderflikar. Kronan är smalt trattlik, med lång och smal pip, de fem kronflikarna är utbredda och spetsiga. Fruktkapseln är slät och mångfröig.
Arten bondtobak (N. rustica) skiljs genom gula blommor med trubbiga kronflikar, samt ovingade bladskaft.

Virginiatobak

Utbredning. Virginiatobak kan påträffas tillfälligt på ruderatmark. Ursprungligen hör arten troligen hemma i Syd-Amerika. Första fynduppgift som förvildad är från Malmö, Skåne och publicerades 1933 (Hylander 1971).

Användning. Virginiatobak odlas för framställning av tobaksprodukter. Arten var förr vanlig i odling även i Sverige.

Etymologi. Artnamnet tabacum är det indianska namnet på tobak.

Familj: Solanaceae
Släkte: Nicotiana

Giftig

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Tobak är kommen från Amerika: en narcotisk och giftig ört, genom wanan blifwit bruklig, och nyttjas nu kring hela werlden: wilde folkslag förgifta sina pilar med Tobaksolja: katter dödas af samma olja i munnen struken. Tobaksrökning kom först från Florida i bruk uti Europa genom J. Nicot. 1560. Skadar dem som äro magre och ha swagt minne; gagnar de feta, och dem som ha flussar, tandwärk och förstoppning."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/nicot/nicotab.html
Senaste uppdatering: 9 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg