Bondtobak

Nicotiana rustica L.

Bondetobakk Bonde Tobak Palturitupakka Wild Tobacco Bauern-Tabak

Bondtobak Beskrivning. Bondtobak är en vanligen ettårig, körtelhårig ört som blir omkrig en meter hög. Stjälken är upprätt, enkel eller sparsamt grenig. Bladen är långa och lansettlika, med helbräddad kant. Bladskaften är inte vingade. Bondtobak, fruktkapslar Bondtobak blommar i augusti-september, blommorna är gula och sitter i klaselika knippen i stjälkens topp. Fodret är klocklikt med smala foderflikar. Kronan är trattlik med en lång pip och fem trubbiga kronflikar. Fruktkapseln är slät och mångfröig.
Bondtobak liknar virginiatobak (N. tabacum), men den senare har röda blommor med spetsiga kronflikar, samt vingade bladskaft.

Bondtobak Utbredning. Bondtobak kan påträffas tillfälligt på ruderatmark. Arten hör ursprungligen hemma i Nord- och Mellanamerika. Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och publicerades år 1870 av N. Lilja i Skånes flora (Hylander 1971).

Bondtobak Användning. Bondtobak odlas för framställning av tobaksprodukter och den odlades förr även i Sverige.

Etymologi. Artnamnet rustica betyder lantlig och kommer av latinets rus, ruris (landsbygd, fält).

Familj: Solanaceae
Släkte: Nicotiana

Giftig

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Odlad, mindre nu än fordom, sår sig sjelf, förwildas lätt."

Ur Skånes flora av N. Lilja (1870)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/nicot/nicorus.html
Senaste uppdatering: 31 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg