Lycopersicon Mill.

Tomater

Beskrivning. Ettåriga, körtelhåriga örter. Stjälk upprätt, vek. Blad parbladiga, småblad djupt parflikiga, bladflikar spetsiga. Blommor i glesa klaselika knippen från bladvecken. Foder femflikigt. Krona gul. Ståndare fem, hopstående. Ståndarknapparna öppnas med en längsgående porer. Stift ett. Frukt ett rött saftigt bär. Frön talrika, gulvita, håriga, omgivna av saftigt hölje.
Kromosomtal: 2n=24.

Etymologi. Släktnamnet Lycopersicon kommer av grekiskans lykos (varg) och persion eller persikon (persika). Namnet användes redan på 200-talet av Galenos men då om annan växt.

Släktet har sju arter, bara arten den odlade arten tomat (L. esculentum) påträffas förvildad i Sverige.

Familj: Solanaceae

Art:
tomat (L. esculentum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/lycop/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg