Lycium L.

Bocktörnen

Beskrivning. Lövfällande, nästan kala buskar som ofta skjuter rikligt med rotskott. Grenar långa och tunna, vanligen bågböjda, med eller utan tornar. Blad lansettlika till äggrunda, gröna till grågröna, med helbräddad kant. Blommor ensamma på skaft från bladvecken. Foder oregelbundet tvåläppigt. Krona trattlik med stjärnformigt utbredda flikar. Ståndare fem, ej hopstående. Stift ett. Frukt ett rött eller rödgult bär.
Kromosomtal: 2n=24.

Etymologi. Släktnamnet Lycium kommer av grekiskans lykion. Namnet användes redan av Celsus, år 40, om en tornig buske från Lykien, ett område i mindre Asien (Lid 1974).

Släktet har omkring hundra arter. Bara de två arterna bocktörne (L. barbarum) och bredbladigt bocktörne (L. chinense) är bofasta i Sverige.

Familj: Solanaceae

Arter:
bocktörne (L. barbarum)
bredbladigt bocktörne (L. chinense)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/lyciu/welcome.html
Senaste uppdatering: 11 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg