Bredbladigt bocktörne

Lycium chinense Mill.

Vetenskapliga synonym: L. barbarum 'Chinense', L. rhombifolium (Moench) Dippel

Kinabukketorn Bredbladet Bukketorn Chinese Teaplant

Bredbladigt bocktörne Beskrivning. Bredbladigt bocktörne är en lövfällande buske som kan bli upp till två meter hög och ofta skjuter rikligt med rotskott. Grenarna är långa och tunna, ofta bågböjda och har få eller inga tornar. Bredbladigt bocktörne Bladen är vanligen rent gröna, lansettlika, bredast nedanför mitten, och har helbräddad kant. Bredbladigt bocktörne blommar i juni-juli med lila till purpurfärgade blommor som sitter ensamma eller få tillsammans på skaft från bladvecken. Kronan är trattlik med stjärnformigt utbredda flikar. Frukten är ett rött eller rödgult bär.
Bredbladigt bocktörne Bredbladigt bocktörne är mycket lik bocktörne (C. barbarum) och den betraktas ibland bara som en namnsort av denna. Bocktörne har vanligen smalare, grågröna blad som är bredast omkring mitten, samt vanligen rikt torniga grenar.

Bredbladigt bocktörne, bär Utbredning. Bredbladigt bocktörne är en odlad art som ibland förekommer förvildad i Sverige. Arten hör ursprungligen hemma i Kina. Första fynduppgift som förvildad är troligen en uppgift från Skåne som publicerades år 1866 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet chinense betyder 'från Kina'.

Familj: Solanaceae
Släkte: Lycium

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/lyciu/lycichi.html
Senaste uppdatering: 22 januari 2007
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg