Bocktörne

Lycium barbarum L.

Vetenskapliga synonym: L. halimifolium Mill.

Bukketorn Almindelig Bukketorn Duke of Argyll's Teaplant Gewöhnlicher Bocksdorn

Bocktörne Beskrivning. Bocktörne är en lövfällande buske som kan bli upp till två meter hög och som ofta skjuter rikligt med rotskott. Grenarna är långa och tunna, ofta bågböjda, med ljus slät bark och talrika tornar. Bladen är grågröna, lansettlika, bredast omkring mitten, och har helbräddad kant. Bocktörne blommar i juni-juli med lila till purpurfärgade Bocktörne blommor som sitter ensamma eller få tillsammans på skaft från bladvecken. Kronan är trattlik och femflikad med stjärnformigt utbredda flikar. Frukten är ett avlångt gulrött bär. Bocktörne är mycket lik bredbladigt bocktörne (L. chinense), den senare har bredare, äggrunda till avlånga och rent gröna blad, samt vanligen grenar med få eller inga tornar.

Frukt

Utbredning. Bocktörne är en urprungligen odlad art som ibland kan påträffas förvildad. Arten hör ursprungligen hemma i Kina. Första fynduppgift som förvildad publicerades år 1832 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet barbarum kommer av grekiskans barbaros (utländsk) och betyder främmande.

Familj: Solanaceae
Släkte: Lycium

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/lyciu/lycibar.html
Senaste uppdatering: 26 april 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg