Hyoscyamus L.

Bolmörter

Beskrivning. Ett- eller tvååriga, körtelhåriga, illaluktande örter. Stjälk upprätt, enkel eller grenig. Blad enkla, flikiga eller grovt tandade. Blommor i ensidigt knippe. Foder med spetsiga foderflikar. Krona trattlik, djupt inskuren på en sida, kronbräm med fem rundade flikar, blekt gul, vanligen med violetta ådringar. Ståndare fem, ej hopstående. Stift ett. Frukt en kapsel med lock. Frön talrika, gråbruna. Giftiga.
Kromosomtal: 2n=34.

Etymologi. Släktnamnet Hyoscyamus kommer av grekiskans hyos (svin-) och kyamos (böna), svinböna. Namnet användes redan av Xenofon, 400 f. Kr.

Släktet har femton arter. I Sverige förekommer bara arten bolmört (H. niger) regelbundet, men tillfälligt kan också arterna vit bolmört (H. albus) och H. reticulatus påträffas.

Familj: Solanaceae

Art:
bolmört (H. niger)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/hyosc/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg