Bildgalleri

Bolmört - Hyoscyamus niger L.


Bolmört

Blomma

Stort exemplar
i motljus

Foder från vinterståndare

Lockkapsel

Bolmört

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/hyosc/hyosnig2.html
Senaste uppdatering: 12 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg