Datura L.

Spikklubbor

Beskrivning. Ettåriga örter. Stjälk upprätt, med motsatta grenar. Blad strödda, äggformat spetsiga, med få grova tänder eller grunda flikar. Blommor ensamma, öppna på natten. Foder rörformat, femflikigt. Krona trattformad, grunt loberad med spetsiga flikar, vit eller ibland violett. Ståndare fem, ej hopstående. Stift ett. Frukt en stor taggig kapsel som öppnar sig med fyra flikar. Frön talrika.
Kromosomtal: 2n=24

Etymologi. Släktnamnet Datura är namn på arten spikklubba (D. stramonium) på sanskrit och arabiska (Lid 1985).

Släktet har nio arter. Bara arten spikklubba (D. stramonium) förekommer regelbundet i Sverige, men tillfälligt kan också arterna änglakornett (D. ferox) och amerikansk spikklubba (D. innoxia) påträffas.

Familj: Solanaceae

Art:
spikklubba (D. stramonium)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/datur/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg