Atropa L.

Belladonnor

Beskrivning. Fleråriga, nästan busklika, körtelhåriga örter. Stjälk upprätt, grenig. Blad skenbart motsatta, med det ena bladet större än det andra, bladskiva äggrund till lansettlik, spetsig, med helbräddad kant. Blommor ensamma, nickande. Foder femflikat, i frukt stjärnformigt utbrett. Krona smalt klocklik, med fem korta, tillbakarullade flikar, utsida brunviolett och insida brungul. Ståndare fem, ej hopstående. Stift ett. Frukt ett klotrunt bär, först grönt men som moget glänsande svart. Giftiga.
Kromosomtal: 2n=50, 72.

Etymologi. Släktet Atropa är uppkallat efter den grekiska ödesgudinnan Atropos som var den som skar av livstråden, namnet syftar på växtens giftighet.

Släktet har fyra arter, bara arten belladonna (A. bella-donna) förekommer i Sverige.

Familj: Solanaceae

Art:
belladonna (A. bella-donna)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/atrop/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg