Scrophulariaceae

Lejongapsväxter

Beskrivning. Ett- till fleråriga örter, sällan utan klorofyll (Lathraea), flera halvparasiter, men bara en egentlig parasit. Stjälk upprätt till nedliggande, med motsatta, strödda eller kransställda blad, sällan med alla blad samlade i basal rosett. Blad skaftade eller oskaftade, enkla, hela till djupt flikiga. Stipler saknas. Blommor tvåkönade. Foder sambladigt, flikat näsatn till basen, med fyra eller fem foderflikar. Krona sambladig, oftast femtalig, tvåläppig eller fatlik, ibland med sporre. Ståndare vanligen fyra, sällan två (Veronica) eller fem (Verbascum). Stift ett. Fruktämne översittande. Frukt en tvårummig kapsel, med få till många frön.

Familjen har 222 släkten och nästan 4500 arter. I Sverige finns 18 släkten och 68 arter, till familjen hör bland annat veronikor (Veronica), ögontröster (Euphrasia), natt och dag (Melampyrum nemorosum), svarthö (Bartsia alpina), gulsporre (Linaria vulgaris), kung Karls spira (Pedicularis sceptrum-carolinum), kalvnos (Misopates orontium), kungsljus (Verbascum thapsus) och flenört (Scrophularia nodosa). Arten vätteros (Lathraea squamaria) är den enda i familjen som saknar klorofyll. De flesta arterna är inhemska men några är odlade och förvildade, till exempel fingerborgsblomma (Digitalis purpurea), murreva (Cymbalaria muralis), gyckelblomma (Mimulus guttatus) och flera olika arter ur släktet kungsljus (Verbascum).
Även flera andra odlas som prydnadsväxter i Sverige, bland annat toffelblommor (Calceolaria), penstemon (Penstemon), nemesia (Nemesia strumosa) och sköldpaddsört (Chelone obliqua).

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Bartsia - svarthön
Chaenorhinum - småsporrar
Cymbalaria - murrevor
Digitalis - fingerborgsblommor
Euphrasia - ögontröster
Kickxia - spjutsporrar
Lathraea - vätterosor
Limosella - ävjebroddar
Linaria - sporrar
Melampyrum - kovaller
Mimulus - gyckelblommor
Misopates - kalvnosar
Odontites - rödtoppor
Pedicularis - spiror
Rhinanthus - skallror
Scrophularia - flenörter
Verbascum - kungsljus
Veronica - veronikor

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/welcome.html
Senaste uppdatering: 12 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg