Veronica L.

Veronikor

Beskrivning. Ett- till fleråriga, kala eller håriga örter, ibland med körtelhår. Stjälk upprätt eller nedliggande, ibland rotslående. Blad motsatta, äggrunda till smalt lansettlika, helbräddade till naggade eller vasst sågade. Blommor i toppställda axlika klasar, i klasar från bladvecken eller ensamma. Foder djupt fyrflikigt, flikar sammanvuxna endast vid basen. Krona utbredd, fyrtalig med en större flik, sammanvuxen endast vid basen, tidigt avfallande, vit, violett, rosa, eller blå, ibland både vit och blå. Ståndare två, utskjutande ur blommans mynning. Stift ett, märke litet. Frukt en kapsel, kal eller hårig, ibland körtelhårig. Frön små, talrika, plattade till djupt skålformade.
Kromosomtal varierande.

Övrigt. Släktet utmärker sig bland svenska växter genom sina utbredda fyrtaliga blommor med två utskjutande ståndare. Blommorna varierar i storlek och färg men har en enhetlig form som gör att veronikorna lätta att känna igen.

Etymologi. Namnet Veronica anses av vissa författare hedra den heliga Veronica, som torkade Jesu fötter.

Släktet har omkring 180 arter som huvudsakligen finns i tempererade delar på Norra halvklotet. I Sverige förekommer 24 arter regelbundet, men ytterligare ett par arter har påträffats tillfälligt. Till de vanligaste och mest välkända arterna hör teveronika (V. chamaedrys) och ärenpris (V. officinalis).
Ett antal veronikor odlas som trädgårdsväxter, till exempel porslinsveronika (V. gentianoides) och vissa har naturaliserats, som flikveronika (V. austriaca) och trådveronika (V. filiformis).

Familj: Scrophulariaceae

Arter:
alvarveronika (V. praecox)
axveronika (V. spicata)
bäckveronika (V. beccabunga)
dikesveronika (V. catenata)
dyveronika (V. scutellata)
fjällveronika (V. alpina)
flikveronika (V. austriaca)
fältveronika (V. arvensis)
glansveronika (V. polita)
klibbveronika (V. triphyllos)
klippveronika (V. fruticans)
luddveronika (V. opaca)
majveronika (V. serpyllifolia)
murgrönsveronika (V. hederifolia)
pilgrimsveronika (V. peregrina)
skogsveronika (V. montana)
strandveronika (V. longifolia)
teveronika (V. chamaedrys)
trådveronika (V. filiformis)
trädgårdsveronika (V. persica)
vattenveronika (V. anagallis-aquatica)
vårveronika (V. verna)
åkerveronika (V. agrestis)
ärenpris (V. officinalis)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/veron/welcome.html
Senaste uppdatering: 19 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg