Klibbveronika

Veronica triphyllos L.

Svenska synonym: klibbärenpris

Kjertelveronika Trefliget Ærenpris Tahmatädyke Fingered Speedwell Dreiteiliger Ehrenpreis

Klibbveronika Beskrivning. Klibbveronika är en lågväxt, körtelhårig ettårig ört med upprätt stjälk som bara blir drygt en decimeter hög. Bladen är körtelhåriga, de nedersta är äggrunda medan de övre är djupt flikiga. Klibbveronika blommar i april-maj med mörkblå blommor som sitter i en glesblommig, toppställd klase. Blomskaften är ganska långa och den mörkt blå kronan är vanligen mer än fem millimeter bred. Fruktkapseln är hjärtformade och kal, utom sömmen som är glandelhårig. Stiftet är långt och når utanför kapselns inbuktning. Fröna är ganska stora, omkring en och en halv millimeter långa, och grunt skålformade. Hela örten svartnar när den torkar. Frukter Klibbveronika är ganska lik flera av de andra små ettåriga veronikorna (Veronica), som vårveronika (V. verna) och alvarveronika (V. praecox) vilka också har mer eller mindre flikiga blad. Vårveronika skiljs genom mindre blommor, fint håriga kapslar, kort stift och platta frön. Alvarveronika, som har övervägande hela blad, skiljs genom blad utan körtelhår och djupt skålformade, mindre frön.

Klibbveronika

Utbredning. Klibbveronika förekommer sällsynt i södra Sverige, till Östergötland. Den växer på sandig kulturpåverkad mark. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades av Leche i uppsatsen Förtekning öfver de raraste Växter i Skåne (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1744). Ett exemplar insamlat av Leche i Skåne finns bevarat i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet triphyllos kommer av grekiskans tris (tre) och fyllon (blad), vilket syftar på de ofta treflikiga bladen.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Veronica

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Väx. i Maj månad uti sandig jordmån bland säden vid Sandby i öfverflöd; eljest ock vid Öfvids-Kloster och Foglesång."

Ur Förtekning öfver de raraste Växter i Skåne av Johan Leche (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1744)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/veron/verotri.html
Senaste uppdatering: 30 april 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg