Majveronika

Veronica serpyllifolia L.

Vetenskapliga synonym: V. borealis (Laest.) Neuman, V. humifusa Dicks., V. tenella All.
Svenska synonym: majärenpris (ssp. serpyllifolia), lappveronika, lappmarksveronika, nordärenpris (ssp. humifusa)

Snauveronika (ssp. serpyllifolia), Lappveronika (ssp. humifusa) Glat Ærenpris Orvontädyke Lækjadepla Thyme-leaved Speedwell Quendel-Ehrenpreis (ssp. serpyllifolia), Zarter Ehrenpreis (ssp. humifusa)

Majveronika Beskrivning. Majveronika är en kal, flerårig ört som kan bli nästan tre decimeter hög. Stjälkarna är nedliggande, rotslående, krypande och ofta något mattbildande. Bladen är brett elliptiska, nästan helbräddade eller med naggad kant. Majveronika blommar i maj-juni med blå eller vita blommor som sitter i mångblommiga klasar i toppen av uppstigande skott. Kronan är omkring en halv centimeter bred, rent blå, eller vit och ljusblå med mörka strimmor. Fruktkapslarna är breda och kortare än fodret. Huvudunderarten majveronika (ssp. serpyllifolia) har rikblommiga blomställningar som är kala eller korthåriga, men saknar körtelhår, blommorna är vita eller blekt ljusblå med mörkblå strimmor och blomskaften är ungefär liklånga med eller kortare än fodret. Underarten lappveronika (ssp. humifusa (Dicks.) Syme) har vanligen blomställningar med mörka hår och körtelhår, färre nästan rent blå blommor, samt blomskaft som är kortare än fodret.
Majveronika kan inte förväxlas med andra Majveronika veronikor (Veronica). De nedliggande, krypande stjälkarna med elliptiska, kala, nästan helbräddade blad, och de uppstigande blomskotten är mycket karaktäristiska.

Utbredning. Majveronika är vanlig i nästan hela landet. Den växer på all slags öppen mark, på stränder, i gräsmattor, vägkanter och på annan kulturpåverkad mark. Underarten lappveronika (ssp. humifusa) förekommer i fjälltrakterna. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus plantarum 1658 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet serpyllifolia kommer av latinets serpyllum (backtimjan) och folium (blad), vilket syftar på att bladen liknar dem hos backtimjan (Thymus serpyllum).

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Veronica

Norden (ssp. serpyllifolia)
Norden (ssp. humifusa)
Norra halvklotet (ssp. serpyllifolia)
Norra halvklotet (ssp. humifusa)

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/veron/veroser.html
Senaste uppdatering: 19 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg