Dyveronika

Veronica scutellata L.

Svenska synonym: dyärenpris

Veikveronika Smalbladet Ærenpris Luhtatädyke Skriðdepla Marsh Speedwell Schild-Ehrenpreis

Dyveronika Beskrivning. Dyveronika är en oftast lågväxt och ganska späd flerårig ört. Den är för det mesta helt kal, men uppträder ibland i en form som är tydligt hårig. Stjälkarna har motsatta blad och kan bli upp till fem decimeter höga men är ofta betydligt lägre, ibland bara några få centimeter. Bladen är smalt lansettlika och är, liksom växten i övrigt, ofta rödanlupna. Dyveronika blommar i maj-juni med vita eller ljusvioletta blommor som sitter i glesa, fåblommiga klasar från bladvecken. Kronan är omkring fem millimeter bred och vit eller ljusviolett med mörkare strimmor. Fruktkapseln är njurformad.
Dyveronika känns lätt igen på sina smalt lansettlika blad och de glesa, sidoställda blomklasarna.

Utbredning. Dyveronika är vanlig från Skåne till Ångermanland, men förekommer mindre allmänt längre norrut till Torne Lappmark. Den växer på allehanda fuktiga ställen men särskilt där vegetationen är gles, till exempel i tidvis uttorkade pölar, hällkar, vägdiken och vid alvarvätar. Första fynduppgift publicerades 1658 i Rudbecks Catalogus plantarum (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet scutellata kommer av latinets scutum (sköld) och betyder 'med små sköldar', vilket syftar på fruktkapselns form.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Veronica

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/veron/veroscu.html
Senaste uppdatering: 19 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg