Alvarveronika

Veronica praecox All.

Alvarveronika Tidlig Ærenpris Breckland Speedwell Früher Ehrenpreis

Alvarveronika Beskrivning. Alvarveronika är en ettårig ört med upprätt stjälk som kan bli upp till en decimeter hög. Stjälk och grenar är klädda med krushår och i övre delen också ofta med körtelhår. Bladen är håriga men saknar körtelhår, de är vanligen äggrunda med grovt rundsågad kant, men flikiga blad kan förekomma. Alvarveronika blommar i april-maj med tydligt skaftade blå blommor som sitter i en glesblommig klase. Kronan är stor, oftast mer än fem millimeter bred, och vackert blå. Fruktkapseln är hjärtformad, längre än bred, och den är Alvarveronika kal men har körtelhår längs sömmen. Stiftet är ungefär två millimeter långt och sticker ut ur kapselns inbuktning. Fröna är djupt skålformade och omkring en millimeter långa.
Alvarveronika ser ut som ett mellanting mellan fältveronika (V. arvensis) och klibbveronika (V. triphyllos). Fältveronika skiljs genom mindre blommor, kortare blomskaft och platta frön, och klibbveronika skiljs genom djupt flikiga blad med körtelhår, bredare kapsel och större, grunt skålformade frön.

Alvarveronika

Utbredning. Alvarveronika är sällsynt och förekommer i ett fåtal landskap i södra Sverige. Den växer på torr och öppen kalkrik mark, till exempel på alvar, banvallar och i åkrar. Första fynduppgift publicerades av Nils Hylander i artikeln En för Sverige ny spontan Veronica-art, V. praecox All. (Svensk Botanisk Tidskrift 35: 296-306. 1941). Den uppmärksammades under en genomgång av herbariematerial, arten hade tidigare blivit förväxlad med fältveronika (V. arvensis) och klibbveronika (V. triphyllos).

Etymologi. Artnamnet praecox kommer av latinets pre- (före) och coquere (mogna), namnet betyder 'för tidigt mogen' och syftar på att arten sätter frukt tidigt.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Veronica

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/veron/veropra.html
Senaste uppdatering: 19 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg