Glansveronika

Veronica polita Fr.

Svenska synonym: glansärenpris

Blankveronika Blank Ærenpris Kiiltotädyke Grey Field-speedwell Glänzender Ehrenpreis

Glansveronika Beskrivning. Glansveronika är en ettårig nedliggande ört med mörkblå blommor. Bladen är mörkgröna och djupt sågade, nästan loberade. Glansveronika blommar från april till september med djupblå blommor som sitter ensamma på skaft från bladvecken. Foderflikarna har tydliga nerver och är brett äggrunda, spetsiga, har sin största bredd nära basen, och är också överlappande. Fruktkapseln är hjärtformad, bara något bredare än hög, med kort stift och med både korta krushår och längre körtelhår.
Glansveronika liknar mest luddveronika (V. opaca) som också har små djupblå blommor, men som skiljs genom grundare bladinskärningar, smalare och trubbiga foderflikar, samt brett hjärtformade kapslar. Arten åkerveronika (V. agrestis) skiljs genom vitaktiga blommor. Arten trädgårdsveronika (V. persica) har liksom glansveronika spetsiga foderflikar som är bredast vid basen, men den har mycket större blommor som är ljusblå med vit undre kronflik.

Frukt av glansveronika

Utbredning. Glansveronika är ganska sällsynt på näringsrik kulturmark, som åkrar och trädgårdsland. Arten förekommer i flera sydsvenska landskap men utbredningen har stora luckor. Första fynduppgift publicerades 1819 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet polita kommer av latinets polire (polera) och betyder glänsande, vilket syftar på de oftast blanka bladen.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Veronica

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/veron/veropol.html
Senaste uppdatering: 19 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg