Pilgrimsveronika

Veronica peregrina L.

Vandreveronika Amerikansk Ærenpris Muukalaistädyke American Speedwell Fremder Ehrenpreis

Beskrivning. Pilgrimsveronika är en ettårig lågväxt, ljusgrön ört med upprätt stjälk som bara blir upp till drygt en decimeter hög. Den är nästan kal eller mer eller mindre körtelhårig. De nedre bladen är skaftade, avlångt äggrunda och grunt trubbsågade, medan de övre är oskaftade, långsmala och nästan helbräddade. Pilgrimsveronika blommar från april till juni med mycket små vita blommor. Blommorna är nästan oskaftade och sitter i en toppställd klase. Kronan är kortare än fodret, vit eller ibland med de sidoställda kronflikarna något rosatonade. Fruktkapseln är hjärtformad, kal eller glandelhårig och har mycket kort stift. Fröna är platta.
Pilgrimsveronika är den enda av de små, upprätta, ettåriga arterna av veronikor (Veronica) som har vita blommor och långsmala blad.

Utbredning. Pilgrimsveronika är mycket sällsynt och förekommer främst som ogräs i botaniska trädgårdar men den har också hittats på banvallar i Skåne. Den växer helst på något fuktig eller periodvis fuktig mark. Arten kommer ursprungligen från Amerika. Första fynduppgift publicerades 1971 då Örjan Nilsson i artikeln Veronica peregrina L. (Scrophulariaceae) i Skandinavien (Svensk Botanisk Tidskrift 65: 393-398) uppger den som förvildad i botaniska trädgården, Uppsala. Flera äldre insamlingar finns dock av arten och han uppger också att den odlades i trädgården i Uppsala under 1800-talets mitt.

Etymologi. Artnamnet peregrina betyder främmande, utländsk.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Veronica

Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/veron/veropeg.html
Senaste uppdatering: 19 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg