Ärenpris

Veronica officinalis L.

Svenska synonym: ärepris

Laekjeveronika Læge-Ærenpris Rohtotädyke Hárdepla Heath Speedwell Wald-Ehrenpreis

Ärenpris Beskrivning. Ärenpris är en flerårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälkarna är nedliggande, rotslående och styvhåriga. Bladen är grågröna till ljusgröna, äggrunda och sågade i kanten, samt styvhåriga liksom resten av växten. Ärenpris blommar i juni-juli med blekt blåvioletta blommor som sitter i klasar från bladvecken. Foderflikarna är körtelhåriga och kronan är omkring en halv centimeter bred. Fruktkapseln är längre än fodret och sitter kvar i fruktställningen över vintern.
Den nedliggande styvhåriga stjälken och klasarna med blekt blåvioletta blommor gör ärenpris till en mycket karaktäristisk art.

Ärenpris Utbredning. Ärenpris är vanlig i nästan hela landet. Den är mycket anspråkslös och växer på torrbackar, bergknallar, hyggen och i skogsmark. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Användning. Blad av ärenpris har använts till örtte och gav, liksom te på blad av teveronika (V. chamaedrys), en lindrigt sammandragande dryck.

Etymologi. Artnamnet officinalis kommer av latinets officina (verkstad, apotek) och syftar på artens användning som läkeväxt.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Veronica

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Personer som här i Sverige stå i bildning närmaste trappsteg öfver den stora hopen, skatta en infusion på denna växt, liksom FRANKUS en sådan på sin Veronica theezans, mycket högt och dricka den med god smak i stället för te - sannerligen ett dåligt och till smaken helt afvikande surrogat, för att ej säga ett för normala människor motbjudande njutningsmedel."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/veron/verooff.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg