Skogsveronika

Veronica montana L.

Svenska synonym: skogsärenpris

Skogveronika Bjerg-Ærenpris Vuoritädyke Wood Speedwell Berg-Ehrenpreis

Skogsveronika Beskrivning. Skogsveronika är en decimeterhög, ljusgrön, flerårig ört med krypande jordstam och motsatta blad. Både stjälken och bladen är klädda av lång utspärrad behåring. Alla blad är långt skaftade och har en rundat äggformig bladskiva med grovt sågad kant. Skogsveronika blommar i maj-juni, blommorna sitter i glesblommiga klasar från de övre bladvecken. Foderflikarna är håriga och smalt elliptiska. Kronan är Skogsveronika nästan en centimeter bred, ljust violett med mörkare strimmor. Frukten är rundat njurlik och både längre och bredare än fodret.
Skogsveronika har ett mycket karaktäristiskt utseende med de långt skaftade bladen och de stora blekvioletta blommorna i klasar från bladvecken. Den påminner mest om den allmänna arten Skogsveronika teveronika (V. chamaedrys) men denna har mörkt klarblå blommor, samt oskaftade blad upptill och oskaftade eller kortskaftade blad nertill.

Blad av skogsveronika

Utbredning. Skogsveronika är sällsynt och förekommer bara i Skåne, södra Halland och på Öland. Den växer i bestånd i skuggiga, något fuktiga lundar och bokskogar. Första fynduppgift publicerades år 1814 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet montana kommer av latinets mons (berg) och betyder 'växer i bergstrakter'.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Veronica

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/veron/veromon.html
Senaste uppdatering: 19 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg