Strandveronika

Veronica longifolia L.

Vetenskapliga synonym: Pseudolysimachion longifolium (L.) Opiz
Svenska synonym: strandärenpris

Storveronika Langbladet Ærenpris Rantatädyke Garden Speedwell Langblättriger Ehrenpreis

Strandveronika Beskrivning. Strandveronika är en ganska högväxt, flerårig ört med blå blommor i en spetsig axlik samling i toppen av stjälken. Stjälken är upprätt, upp till meterhög, med motsatta eller kransställda blad. Bladen är kala eller fint håriga, lansettlika, bredast mot basen, med vasst sågtandad och ofta dubbelsågad kant. Strandveronika blommar i juli-augusti. Blommorna är blå och sitter i en axlik samling som ibland är grenig nertill. Blomskaften är två till tre millimeter långa och foderflikarna är spetsiga. Fruktkapseln är kal. Hela växten svartnar vanligen vid torkning.
Strandveronika liknar axveronika (V. spicata), men den senare har vanligen kortare blad som oftast är kortare än fem centimeter och har trubbsågad kant. De båda arterna kan korsa sig och bilda en hybrid som brukar kallas hällveronika, vilken är fertil och även kan återkorsa sig med båda föräldraarterna och ge upphov till mer eller mindre svåridentifierade exemplar.

Utbredning. Strandveronika förekommer sparsamt till allmänt i hela landet, men med stora utbredningsluckor. Den växer på fuktig näringsrik mark, på stränder och i ängar, vanligen vid kusten. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus plantarum 1658 (Nordstedt 1920).

Användning. Strandveronika odlas ibland som prydnadsväxt.

Etymologi. Artnamnet longifolia betyder långbladig och kommer av latinets longus (lång) och folium (blad).

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Veronica

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/veron/verolon.html
Senaste uppdatering: 19 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg