Murgrönsveronika

Veronica hederifolia L.

Vetenskapliga synonym: V. hederifolia L. var. umbrosa H. Mort., V. sublobata M. A. Fisch. (ssp. lucorum)
Svenska synonym: murgrönsärenpris; äkta murgrönsveronika (ssp. hederifolia), skuggveronika (ssp. lucorum)

Bergfletteveronika Vedbend-Ærenpris (ssp. hederifolia), Krat-Ærenpris (ssp. lucorum) Murattitädyke Ivy-leaved Speedwell Efeu-Ehrenpreis

Murgrönsveronika Beskrivning. Murgrönsveronika är en ettårig ört med nedliggande, gleshåriga stjälkar som inte är rotslående. Bladen är något köttiga, glest håriga och grunt handflikiga med tre till fem breda flikar. Murgrönsveronika blommar i maj-juni med små blekvioletta blommor som sitter enstaka på långa skaft från bladvecken. Foderflikarna är spetsigt äggrunda med bred, hjärtlik bas. Kronan är ljust violett med mörkare strimmor och blir fyra till åtta millimeter bred. Fruktkapseln är kal och innehåller vanligen fyra, stora och djupt skålformiga frön. Murgrönsveronika Murgrönsveronika delas i två underarter, huvudunderarten äkta murgrönsveronika (ssp. hederifolia) har oftast en liten uddspets på bladens mittflik, blomskaft som är två till fyra gånger längre än fodret och kala foderflikar med styva kanthår. Hos underarten skuggveronika (ssp. lucorum (Klett & Richt.) Hartl) är bladens mittflik rundad utan kort uddspets, blomskaften längre och foderflikarna håriga eller kala, med mjuka korta kanthår.
Murgrönsveronika har blad som påminner om dem hos murgröna (Hedera helix) vilket gör den lätt att skilja från andra arter i släktet veronikor (Veronica). Murgrönsveronika

Utbredning. Murgrönsveronika är vanlig i södra Sverige, från Skåne till Gotland, den avtar sedan i frekvens mot norr men påträffas sällsynt upp till Jämtland. Den växer i åkrar, på stränder och i lundar och trädgårdar. Underarten skuggveronika (ssp. lucorum) förekommer oftare på naturliga ståndorter än huvudunderarten. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades av Linné år 1745 (Nordstedt 1920).

Murgrönsveronika

Etymologi. Artnamnet hederifolia betyder 'med blad som hos murgröna' och kommer av Hedera, som är det vetenskapliga namnet på släktet murgrönor, och latinets folium (blad).

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Veronica

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"De unga bladen äro rödaktiga, och de äldre bibehålla vanligen denna färg på undersidan. Den bleka, endast i solen öppna kronan, faller snart, och de nedersta fröhusen ha redan nästan mognat på utväxta och mot marken krökta skaft under det stjelken ännu växer upptill och utvecklar blommor."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/veron/verohed.html
Senaste uppdatering: 19 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg