Klippveronika

Veronica fruticans Jacq.

Vetenskapliga synonym: V. saxatilis Scop.
Svenska synonym: klippärenpris

Bergveronika Klippe-Ærenpris Varputädyke Steindepla Rock Speedwell Felsen-Ehrenpreis

Klippveronika Beskrivning. Klippveronika är en lågväxt, nästan mattbildande, flerårig ört som kan bli upp till en decimeter hög. Jordstammen är förgrenad och har flera uppstigande stjälkar med något vedartad bas. Bladen är blanka, elliptiska och nästan läderartade, de sitter tätt på stjälkarnas nedre nedliggande del, men är glesare på de uppstigande skotten. Klippveronika, blomma Klippveronika blommar i juli-augusti med stora, vackert mörkblå blommor som sitter i en kort, fåblommig, kvastlik klase som sträcker sig något i frukt. Kronan är minst en centimeter bred, mörkblå med mörkare strimmor och en vit mynning som omges av en röd kant. Blomskaften är längre än stödbladen. Fruktkapslarna är längre än breda och har ett långt stift.
Klippveronika i frukt Klippveronika har ett mycket karaktäristiskt utseende och kan inte förväxlas med de andra arterna i släktet veronikor (Veronica).

Utbredning. Klippveronika är en fjällväxt som förekommer sällsynt från Härjedalen till Pite Lappmark, mindre allmänt längre norrut. Den växer på grusig kalkrik mark. Klippveronika och fjällnejlika Första fynduppgift. Enligt Nyman (1867) upptäcktes arten av Joh. Holsten som var pastor i Kvickjock eller Luleå och en av Linnés lärjungar, fyndet publicerades av Olof Swartz i Svensk Botanik år 1808.

Etymologi. Artnamnet fruticans kommer av latinets frutex (buske), fruticare (förgrena sig busklikt) och syftar på det utbredda förgrenade växtsättet.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Veronica

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/veron/verofru.html
Senaste uppdatering: 19 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg