Trådveronika

Veronica filiformis Sm.

Svenska synonym: murveronika

Gravveronika Tråd-Ærenpris Kaukasiantädyke Slender Speedwell Faden-Ehrenpreis

Trådveronika Beskrivning. Trådveronika är en flerårig, lågväxt ört med finhåriga, krypande stjälkar som rotar sig vid noderna och därför bildar ganska täta mattor. Bladen är små, runda, grunt naggade och ljusgröna, vilket gör att stjälkarna ser ut som pärlband. Trådveronika blommar i maj-juni med stora blommor som sitter enstaka på långa trådfina blomskaft från bladvecken. Kronan är ljusblå med vitaktiga nedre flikar, fodret har smala trubbiga flikar. Arten sätter sällan frö och sprids huvudsakligen vegetativt i vårt land.
Trådveronika Trådveronika kan knappast förväxlas med andra arter. Det mattbildande växtsättet och de små runda, ljusgröna bladen är typiska, liksom de stora ljusblå och vita blommorna.

Utbredning. Trådveronika är en ursprungligen odlad art som härstammar från Kaukasus. Den förekommer tämligen sällsynt naturaliserad i parker, trädgårdar och på ruderatmarker. Första fynduppgift är från Lidingö, Uppland 1933, fyndet publicerades dock först 1937 (Hylander 1971). Ett exemplar insamlat av G. A. Sjödahl den 11 juni 1933 på Lidingö finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Trådveronika Användning. Trådveronika odlas ibland som trädgårdsväxt.

Etymologi. Artnamnet filiformis betyder trådformad och kommer av latinets filum (tråd) och forma (form).

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Veronica

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/veron/verofil.html
Senaste uppdatering: 15 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg