Teveronika

Veronica chamaedrys L.

Svenska synonym: mormors glasögon, teärenpris

Tviskjeggveronika Tveskægget Ærenpris Nurmitädyke Völudepla Germander Speedwell Gamander-Ehrenpreis

Teveronika Beskrivning. Teveronika är en upprätt, flerårig ört som kan bli ett par decimeter hög. Stjälken är upprätt och har två längsgående hårrader. Bladen sitter motsatta och är mörkgröna, håriga och äggrunda med grovt sågad kant. De övre bladen är oskaftade medan de nedre ibland har korta bladskaft. Teveronika blommar i maj-juni med blå blommor som sitter i glesa klasar från de övre bladvecken. Kronan är stor och djupt blå med mörkare ådring och vit mynning. Fruktkapseln är hjärtlik och kortare än de smala foderflikarna.
Teveronika påminner mest om skogsveronika (V. montana), men den senare har långt skaftade blad och bleka blommor.

Teveronika Utbredning. Teveronika är vanlig från Skåne till Ångermanland, och förekommer sparsamt ända upp till Torne Lappmark. Den växer i skogar och ängar, på torrbackar och i vägkanter. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Teveronika Användning. Teveronikans blad har använts till örtte och ansågs ge ett bättre te än ärenpris (V. officinalis).

Etymologi. Artnamnet chamaedrys kommer av grekiskans chamai (låg) och drys (ek), men är också grekiskans ord för gamander (Teucrium). Namnet betyder sannolikt gamanderlik, vilket återspeglas i de engelska och tyska namnen och syftar på likheten i bladform.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Veronica

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Under vårens vackraste tid, under dess sol och ljumma vindar, utvecklar Théprisan sina blommor, hvilkas azur täflar med sommarhimmelens. Kommer regn, lutar växten dem tills bättre väder inträdt, och hos denna, liksom hos många andra, varar blomkronan blott en dag sedan den utslagit. Théprisan uppträder vanligen sällskapligt. - Bladen äro, såsom mindre beska, bättre till thé än Ärenprisans..."

Ur Utdrag ur svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/veron/verocha.html
Senaste uppdatering: 26 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg