Dikesveronika

Veronica catenata Pennell

Vetenskapliga synonym: V. aquatica Bernh., V. comosa auct.
Svenska synonym: sjöveronika

Dikeveronika Vand-Ærenpris Vesitädyke Pink Water-Speedwell

Dikesveronika Beskrivning. Dikesveronika är en hårig, medelstor, flerårig ört med rosa blommor. Hela växten, särskilt stjälken, är ofta rödaktig. Stjälkarna är upprätta eller uppstigande och blir omkring tre decimeter höga. Bladen är mörkgröna och lansettlika med halvt stjälkomfattande bas. Dikesveronika blommar från juni till augusti, blommorna sitter i glesa klasar i bladvecken och har Dikesveronika stödblad som är längre än blomskaften. Kronan är rödlätta med mörkare strimmor. Efter blomningen står blomskaften rakt ut. Fruktkapseln är bredare än lång och har utböjda foderflikar.
Dikesveronika är mycket lik vattenveronika (V. anagallis-aquatica), den senare har dock blekblå Dikesveronika blommor på snett uppåtriktade blomskaft, stödblad som är lika långa som blomskaften, kapsel som är lika bred som lång, samt vanligen längre och smalare blad.

Utbredning. Dikesveronika är sällsynt och förekommer i Skåne, Halland, Östergötland, samt på Öland och Gotland. Den växer på kalkrik, fuktig mark, i diken, bäckar och kalkkärr. Första fynduppgift är från Skåne och Öland och publicerades 1886 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet catenata betyder kedjelik.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Veronica

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/veron/verocat.html
Senaste uppdatering: 21 augusti 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg