Flikveronika

Veronica austriaca L.

Vetenskapliga synonym: V. latifolia L.; V. austriaca L. ssp. jacquinii (Baumg.) Maly (ssp. austriaca), V. teucrium L. (ssp. teucrium)
Svenska synonym: praktveronika, bredbladsveronika (ssp. teucrium)

Austveronika (ssp. austriaca), Prydveronika (ssp. teucrium) Bredbladet Ærenpris (ssp. teucrium) Itävallantädyke Large Speedwell Österreichischer Ehrenpreis

Beskrivning. Flikveronika är en medelstor, flerårig ört som kan bli fem decimeter hög och som har mer eller mindre upprätta grenar. Bladen är oskaftade och elliptiska med grovt naggsågad kant. Flikveronika blommar i juni-juli med blå blommor som sitter i långa axlika klasar i de övre bladvecken. Fodret är femflikigt med fyra större flikar och en mindre. Kronan är djupblå och omkring en centimeter bred. Fruktkapslarna är längre än breda. I Sverige är flikveronika representerad av underarten praktveronika (ssp. teucrium (L.) D. A. Webb). Huvudunderarten flikveronika (ssp. austriaca) skiljs genom djupt flikade blad.
Flikveronika karaktäriseras av flerårigt växtsätt, stora djupblå blommor och femflikigt foder med fyra stora och en liten foderflik.

Utbredning. Underarten praktveronika (ssp. teucrium) är en odlad art som sällsynt förekommer naturaliserad på kulturpåverkad mark. Huvudunderarten (ssp. austriaca) kan påträffas tillfälligt. Arten hör ursprungligen hemma i Centraleuropa. Första fynduppgift som förvildad är från Gotland och publicerades 1897 (Hylander 1971).

Användning. Flikveronikans underart praktveronika (ssp. teucrium) odlas ofta som perenn rabattväxt.

Etymologi. Artnamnet austriaca kommer av latinets Austria (Österrike) och betyder 'från Österrike'.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Veronica

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/veron/veroaus.html
Senaste uppdatering: 19 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg