Bestämningsnyckel

Veronica L. - Veronikor

1. Blommor i toppställda klasar.
---2
1. Blommor utgår ett stycke ner på stjälken, i klasar på skaft från bladvecken eller ensamma på långa skaft från bladvecken.
---12

2. Blommor i lång, mångblommig, tät, axlik ställning. Kronpip längre än bred. Fleråriga.
---3
2. Blommor ej i lång, mångblommig, tät, axlik ställning. Kronpip bredare än lång. Ett- eller fleråriga.
---4

3. Blad motsatta, bredast vid basen, med vasst sågtandad, ofta dubbelsågad kant. Stjälk upp till en meter hög.
---strandveronika (V. longifolia)
3. Blad motsatta eller kransställda, bredast omkring mitten, med trubbsågad kant som mot ändarna ofta är helbräddad. Stjälk upp till en halv meter hög.
---axveronika (V. spicata)

4. Fleråriga. Stjälk med vegetativa skott vid basen, nedliggande till upprätt. Blad helbräddade eller nästan helbräddade.
---5
4. Ettåriga. Stjälk utan vegetativa skott vid basen, mer eller mindre upprätt. Blad tydligt tandade eller flikiga.
---7

5. Krona vit eller ljusblå. Kapsel kortare än fodret.
---majveronika (V. serpyllifolia)
5. Krona klarblå eller mörkblå. Kapsel längre än fodret.
---6

6. Krona stor, minst en centimeter bred, med rödkantad mynning. Blomskaft längre än stödbladen. Stjälk vedartad nedtill.
---klippveronika (V. fruticans)
6. Krona mindre, omkring sju millimeter bred, mynning ej rödkantad. Blomskaft kortare än stödbladen. Stjälk ej vedartad nedtill.
---fjällveronika (V. alpina)

7. Blad på stjälken flikiga.
---8
7. Blad ej flikiga, på sin höjd djupt sågade.
---10

8. Blommor två till tre millimeter breda. Stift otydligt.
---vårveronika (V. verna)
8. Blommor minst fem millimeter breda. Stift tydligt, minst en millimeter långt.
---9

9. Blad körtelhåriga, de flesta flikiga. Frön grunt skålformade, omkring en och en halv millimeter långa.
---klibbveronika (V. triphyllos)
9. Blad ej körtelhåriga, de flesta hela. Frön djupt skålformade, omkring en millimeter långa.
---alvarveronika (V. praecox)

10. Krona fem till sju millimeter bred. Stift omkring två millimeter långt.
---alvarveronika (V. praecox)
10. Blommor tre till fem millimeter breda. Stift omkring en millimeter långt.
---11

11. Stjälk kal eller med endast körtelhår. Blad långsmala.
---pilgrimsveronika (V. peregrina)
11. Stjälk hårig och upptill även med körtelhår. Blad elliptiska.
---fältveronika (V. arvensis)

12. Blommor i klasar från bladvecken.
---13
12. Blommor ensamma på långa skaft från bladvecken.
---21

13. Stjälkar och blad kala, ibland med körtelhårig blomställning.
---14
13. Stjälkar och blad håriga.
---17

14. Blad äggrunda eller ovala, något köttiga. Blommor mörkblå.
---bäckveronika (V. beccabunga)
14. Blad lansettlika, mer eller mindre jämnbreda, ej köttiga. Blommor vita, blekblå, blekvioletta eller rödlätta.
---15

15. Blomklasar fåblommiga. Blad mindre än en centimeter breda.
---dyveronika (V. scutellata)
15. Blomklasar mångblommiga. Blad mer än en centimeter breda.
---16

16. Blomskaft utåtriktade, kortare än stödbladen. Krona rödlätt. Kapsel bredare än lång.
---dikesveronika (V. catenata)
16. Blomskaft upprätta, lika långa som stödbladen. Krona blekblå. Kapsel lika bred som lång.
---vattenveronika (V. anagallis-aquatica)

17. Blad smalt lansettlika, med hel kant.
---dyveronika (V. scutellata)
17. Blad ej lansettlika, med sågad kant.
---18

18. Foder femflikigt, en flik mindre än de övriga. Medelstor till storväxt ört.
---flikveronika (V. austriaca)
18. Foder fyrflikigt, alla flikar likstora. Lågväxta örter.
---19

19. Blad tydligt skaftade.
---skogsveronika (V. montana)
19. Blad oskaftade eller med kort otydligt skaft.
---20

20. Stjälk nedliggande, hårig runt om. Krona ljust lila. Kapsel längre än fodret.
---ärenpris (V. officinalis)
20. Stjälk upprätt eller uppstigande, med två hårrader. Krona mörkblå. Kapsel kortare än fodret.
---teveronika (V. chamaedrys)

21. Flerårig, mattlikt beståndsbildande ört. Stjälkar rotslående vid noderna.
---trådveronika (V. filiformis)
21. Ettårig, ej beståndsbildande ört. Stjälkar ej rotslående vid noderna.
---22

22. Blad handnerviga, grunt flikiga, murgrönslika. Foderflikar med bred hjärtlik bas.
---murgrönsveronika (V. hederifolia)
22. Blad fjädernerviga, ovala, naggsågade. Foderflikar med med kilformad eller rundad bas.
---23

23. Foderflikar delvis överlappande vid basen.
---24
23. Foderflikar ej överlappande vid basen.
---25

24. Krona mörkblå, liten, fem till åtta millimeter bred.
---glansveronika (V. polita)
24. Krona ljusblå med vit nedre kronflik, omkring en centimeter bred.
---trädgårdsveronika (V. persica)

25. Krona mörkblå. Kapsel med körtelhår och krusiga vanliga hår.
---luddveronika (V. opaca)
25. Krona vit eller ljusblå och vit. Kapsel med bara körtelhår.
---åkerveronika (V. agrestis)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/veron/nyckel.html
Senaste uppdatering: 24 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg