Verbascum L.

Kungsljus

Beskrivning. Vanligen högväxta, två- till fleråriga, ofta filthåriga örter. Stjälk upprätt, ibland vingkantad av nedlöpande bladkanter. Blad enkla, helbräddade eller tandade, ofta filtludna, i basal rosett och strödda längs stjälken. Blommor ensamma eller flera i vecken av stödbladen i axlik enkel eller grenig blomställning. Krona gul eller sällan vit, fatlik med fem rundade ofta något olikstora flikar och kort pip. Ståndare fem, åtminstone de tre övre med vit- eller violetthåriga ståndarsträngar, ståndarknappar symmetriskt eller asymmetriskt fästa på strängarna. Stift ett. Frukt en kapsel med talrika frön. Frön nätmönstrade till gropiga, bruna till brunsvarta.
Kromosomtal varierande.

Övrigt. Hybrider bildas ofta om flera arter växer tillsammans. De tillfälliga arterna kan ha andra blomfärger.

Etymologi. Släktnamnet Verbascum användes redan av Plinius och Scribonius Largus (Lid 1985). Namnet kommer, enligt Nyman (1868), av barba (skägg), vilket skulle syfta på att de ofta är filthåriga.

Släktet har omkring 360 arter. I Sverige förekommer sex arter regelbundet, men ytterligare ett tiotal förekommer som odlade eller tillfälliga. Bara tre av arterna är inhemska, kungsljus (V. thapsus), mörkt kungsljus (V. nigrum) och ölandskungsljus (V. densiflorum), medan de tre andra, grenigt kungsljus (V. lychnitis), läkekungsljus (V. phlomoides) och praktkungsljus (V. speciosum) anses vara naturaliserade i vårt land.
Till de förvildade eller tillfälliga förekommande arterna hör franskt kungsljus (V. chaixii), glandelkungsljus (V. virgatum), jättekungsljus (V. olympicum), kandelaberkungsljus (V. pulverulentum), pyramidkungsljus (V. pyramidatum), ryskt kungsljus (V. ovalifolium), serbiskt kungsljus (V. longifolium), sommarkungsljus (V. blattaria) och violkungsljus (V. phoeniceum).

Familj: Scrophulariaceae

Arter:
grenigt kungsljus (V. lychnitis)
kungsljus (V. thapsus)
läkekungsljus (V. phlomoides)
mörkt kungsljus (V. nigrum)
praktkungsljus (V. speciosum)
ölandskungsljus (V. densiflorum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/verba/welcome.html
Senaste uppdatering: 20 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg