Kungsljus

Verbascum thapsus L.

Svenska synonym: vanligt kungsljus

Filtkongslys Filtbladet Kongelys Ukontulikukka Great Mullein, Aaron's Rod Kleinblütiger Königskerze

Kungsljus

Beskrivning. Kungsljus är en högväxt, tvåårig ört som första året bara bildar en bladrosett av stora filtludna blad, men andra året skjuter upp en lång stjälk med kortskaftade gula blommor samlade i en axlik ställning. Stjälken är rak, styv och oftast ogrenad. Bladen är filtulliga på båda sidorna och stjälkbladen är nedlöpande. Kungsljus blommar i juli-augusti. Blommorna är gula och omkring två centimeter breda. Stiftet har kulformat märke och av de fem ståndarna har de övre tre ljushåriga ståndarsträngar, medan de två nedre har kala strängar och snett infästa ståndarknappar.
Kungsljus, närbild av blomma Kungsljus liknar ölandskungsljus (V. densiflorum) och läkekungsljus (V. phlomoides) som också är filthåriga, men de senare har större blommor som är omkring tre centimeter breda, samt avlångt utdraget märke. Den kan korsa sig med grenigt kungsljus (V. lychnitis), läkekungsljus (V. phlomoides), mörkt kungsljus (V. nigrum) och ölandskungsljus (V. densiflorum), men även andra hybrider är kända.

Kungsljus, ung bladrosett

Utbredning. Kungsljus är vanlig i nästan hela landet utom i fjälltrakterna. Den växer på torra, sandiga eller grusiga marker. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Användning. Linné berättar i Flora Svecica (1755) att bladens ull användes till fnöske liksom hästhovens (Tussilago farfara). Senare omtalar Hoffberg i sin Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom (1792) att te av blommorna lindrar hosta och "örten eller fröen stötte och med mjölk formerande til små degklimpar kastade i sjön, bringar fiskar i dwala, at de upwända buken, och tages med händerne".

Etymologi. Artnamnet thapsus kommer av grekiskans thapsis eller thapsos, namnet användes först av Theofrastos (300 f. Kr.) om en växt från Thapsos, Sicilien (Lid 1985). Det svenska namnet kungsljus av att man förr lär ha doppat örten i beck eller tjära och använt den som fackla.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Verbascum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Det växer två kungsljus borta i gräsbacken. Mitt i den brantaste brinken stå de med blommorna som gula fönstergluggar i de gråluddgröna tornspirorna, och bladen nedtill som yva sig ut åt alla håll är stora och sämskmjuka som nya filtsulor."

Ur Högresta örter av Harry Martinson (Det enkla och det svåra, 1939)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/verba/verbtha.html
Senaste uppdatering: 12 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg