Praktkungsljus

Verbascum speciosum Schrad.

Praktkongslys Kandelaber-Kongelys Hungarian Mullein

Praktkungsljus

Beskrivning. Praktkungsljus är en storväxt, tvåårig ört som kan bli upp till två meter hög. Bladen är grågröna av tätt sittande stjärnhår. De basala bladen är stora, brett lansettlika med helbräddad kant, men de på stjälken är allt kortare och de översta är ofta vågiga i kanten. Praktkungsljus blommar från juli till september med gula blommor som sitter två till flera tillsammans i vecken av stödbladen i en axlik grenig blomställning. Blommorna är stora, omkring tre centimeter breda med gul krona utan körtelprickar. Ståndarna har vitludna strängar med symmetriskt infästade ståndarknappar, de två nedre ståndarna är ludna även på knapparna.
Praktkungsljus Praktkungsljus är den vanligast förekommande arten med grenig blomställning, den karaktäriseras av att alla ståndarknappar är symmetriskt infästa och att de två nedre ståndarna har hår även på ståndarknapparna. Arten har ofta förväxlats med grenigt kungsljus (V. lychnitis), men den senare har blad som är gröna på ovansidan, samt kala ståndarknappar på de två nedersta ståndarna. Arten ölandskungsljus (V. densiflorum) skiljs genom blomställning utan eller med få korta grenar, samt genom att de två nedre ståndarknapparna är snett infästade på strängarna.

Utbredning. Praktkungsljus är en ofta odlad art som förvildats och naturaliserats på många platser från Skåne till Hälsingland. Den växer på torr sandig eller grusig mark, i vägkanter, på grusplaner, torr gräsmark och liknande. Arten hör hemma i ett område som sträcker sig från Sydösteuropa till norra Iran. Första fynduppgift som förvildad är från Stockholm och publicerades 1934 (Hylander 1971).

Användning. Praktkungsljus odlas inte sällan som prydnadsväxt i rabatter och stenpartier.

Etymologi. Artnamnet speciosum kommer av latinets species (utseende, skapelse) och betyder förnäm, ståtlig. Det svenska namnet praktkungsljus har ibland även använts på arten ölandskungsljus (V. densiflorum).

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Verbascum

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/verba/verbspe.html
Senaste uppdatering: 18 augusti 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg