Mörkt kungsljus

Verbascum nigrum L.

Svenska synonym: grönkungsljus

Mørkkongslys Mørk Kongelys Tummatulikukka Dark Mullein Schwarze Köningskerze

Mörkt kungsljus

Beskrivning. Mörkt kungsljus är en två- till flerårig ört som kan bli upp till en meter hög. Stjälken är kantig. Bladen är gleshåriga och mörkt gröna på ovansidan, undersidan är blekare grön och tätare hårig, de nedre bladen är skaftade och har hjärtlik bladbas. Mörkt kungsljus blommar från juli till september med gula blommor som sitter i en axlik, oftast ogrenad blomställning. Kronan är upp till två centimeter bred och ståndarsträngarna är oftast violetthåriga med symmetriskt infästa ståndarknappar.
Arten skiljs säkrast från andra kungsljus (Verbascum) på de mörkgröna bladen och att de nedre bladen har hjärtlik bladbas. Arten grenigt kungsljus (V. lychnitis) är den som mest liknar mörkt kungsljus, men skiljer sig genom att ha grenig blomställning, blommor med vit- eller gulhåriga ståndarsträngar, samt nedre blad med avsmalnande bas. Mörkt kungsljus bildar hybrider med grenigt kungsljus (V. lychnitis), kungsljus (V. thapsus), ölandskungsljus (V. densiflorum) och man har också funnit hybrider med flera av de tillfälliga eller odlade arterna.

Mörkt kungsljus, närbild av blomma

Utbredning. Mörkt kungsljus är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige, i de nordliga delarna är den sällsynt och den saknas helt i fjälltrakterna. Den växer på torr, öppen mark som backar och vägkanter. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Användning. Dekokt av blommorna har enligt Retzius (1806) använts som för att bota hosta hos boskap.

Etymologi. Artnamnet nigrum kommer av latinets niger (svart) och kan syfta på bladens mörka ovansida.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Verbascum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"En stark dekokt af blommorne, dageligen gifwen åt Kor och Oxar som hafwa hosta, berömmes af en del som godt Läkemedel, om det gifwes i begynnelsen af sjukdomen."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/verba/verbnig.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg