Grenigt kungsljus

Verbascum lychnitis L.

Svenska synonym: grenkungsljus

Mjølkongslys Bleg Kongelys Käentulikukka White Mullein Mehlige Königskerze

Grenigt kungsljus Beskrivning. Grenigt kungsljus är en tvåårig, högväxt ört. Stjälken blir omkring en meter hög och är grenig upptill. Bladen är äggrunda med naggad kant och avsmalnande bas, gröna på ovansidan med spridda greniga hår och mjöligt filthåriga på undersidan. De nedre bladen är tydligt skaftade medan stjälkbladen är kortskaftade till oskaftade. Grenigt kungsljus blommar i juli-augusti med vita eller gula blommor som sitter i glesa axlika klasar i spetsen av grenarna. Blommorna är skaftade och ungefär två centimeter breda. Alla ståndarsträngar är vitulliga.
Grenigt kungsljus kännetecknas av sin rikt greniga blomställning, de skaftade bladen som är gröna på ovansidan, samt att alla ståndarsträngar är vitulliga. Den liknar endast mörkt kungsljus (V. nigrum), men den senare har blad med hjärtlik bladbas och blommor med lilaulliga ståndarsträngar. Grenigt kungljus kan hybridisera med flera av arterna i släktet kungsljus (Verbascum).

Utbredning. Grenigt kungsljus är sällsynt och ofta tillfällig. Den förekommer på kulturmark i Sydsverige, från Skåne till Uppland. Arten härstammar från Medelhavsområdet och är inte ursprunglig i vårt land men är numera naturaliserad. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1749 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet lychnitis kommer av grekiskans lykhnos (lampa) och var ett grekiskt växtnamn redan under antiken.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Verbascum

Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/verba/verblyc.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg